Ангилал

Удирдлагын мэдээлэл

Эрхлэгч: Рэгзэн Пүрэвдорж 89893203


МАТАД СУМЫН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл Энэхүү дотоод журмыг Монгол улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 12 дугаар бүлгийн 130 дугаар зүйлд заасны дагуу Монгол Улсын Боловсролын тухай хууль, Бага дунд боловсролын тухай хууль, Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хууль, Төрийн албаны тухай хууль, бусад хууль тогтоомж, боловсролын асуудал эрхэлсэн болон холбогдох төрийн захиргааны төв байгуулллагаас гаргасан тушаал, шийдвэрт нийцүүлэн багш ажилтнуудын саналыг тусгасан болно. Дотоод журам нь байгууллагын үйл

Дэлгэрэнгүй


Манай цэцэрлэгийн түүх

Матад сумын цэцэрлэг нь 1972 оны 5-р сард 25 хүүхдийн орон тоотой 1 бүлэгтэй байгуулагдаж байсан. Анхны эрхлэгчээр нь Б.Цэнд ажиллаж байсан байна. 1972 оны 9-р сараас 50 хүүхдийн орон тоотой 2 бүлэгтэй  болон өргөжиж эрхлэгчээр нь Ш.Жигжидсүрэн томилогджээ.Анхны хүмүүжүүлэгч багшаар Ш.Жигжидсүрэн,Ч.Жавжмаа, асрагч багшаар Д.Нэргүй, Н.Янжмаа, тогоочоор Г.Загд, няраваар Х.Шарав, угаагчаар Ц.Цэнд нар ажиллаж байсан байна. Эрхлэгчээр ажиллаж байсан хүмүүс: 1972 онд Б.Цэнд 1972-1978

Дэлгэрэнгүй


Танилцуулга

Эрхэм зорилго Бид хүүхэд бүрийг аз жаргалыг мэдэрсэн хүсэл сонирхлоо дээдлүүлсэн хөгжлийн хэрэгцээгээ хангаж  чадахуйц орчинд бие дааж суралцах тоглоомоор өөрийгөө хөгжүүлэх боломжийг дэмжсэн бүтээлч,идэвхитэй хамтын үйл ажиллагааг бүрдүүлнэ. Уриа Хүүхэд  бүрийн хөгжлийн төлөө хамтдаа Танилцуулга Сумын цэцэрлэг нь 1965 онд Аймгийн Гэгээрлийн хэлтсийн 25 дугаар тушаалаар 25 хүүхэдтэй, 5 ажиллагсадтай анх байгуулагдаж байсан. Одоогийн байдлаар 5 бүлэгт 165 хүүхэд, 22 багш ажиллагсадтай, үндсэн

Дэлгэрэнгүй