Удирдлагын мэдээлэл

Эрхлэгч:

Рэгзэн Пүрэвдорж 89893203

 

Сэтгэгдэл