Employing data room due diligence

The Hideous Side of Data Room

Managing room will be exploited for internal applications like direction of cooperation between a few teams, comprehend to observe those things involving workers. While online details bedrooms present you a lot of positive factors, it isn’t ideal for just about every business. The particular digital information room gives many health benefits. A product of consolidation with documents, usually credited diligence, it truly is ideal meant for... Дэлгэрэнгүй

dfsedyhtjuf... Дэлгэрэнгүй

Шилэн данс

Матад сумын Нарлагхан цэцэрлэгийн шилэн дансны мэдээлэл

 Дэлгэрэнгүй

Удирдлагын мэдээлэл

Эрхлэгч:

Рэгзэн Пүрэвдорж 89893203

... Дэлгэрэнгүй

Эцэг эхийн булан

Эцэг эхийн булан... Дэлгэрэнгүй

Зөвлөгөө

зөвлөгөө... Дэлгэрэнгүй

МАТАД СУМЫН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

  • Энэхүү дотоод журмыг Монгол улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 12 дугаар бүлгийн 130 дугаар зүйлд заасны дагуу Монгол Улсын Боловсролын тухай хууль, Бага дунд боловсролын тухай хууль, Сургуулийн өмнөх... Дэлгэрэнгүй

Манай цэцэрлэгийн түүх

Матад сумын цэцэрлэг нь 1972 оны 5-р сард 25 хүүхдийн орон тоотой 1 бүлэгтэй байгуулагдаж байсан. Анхны эрхлэгчээр нь Б.Цэнд ажиллаж байсан байна. 1972 оны 9-р сараас 50 хүүхдийн орон тоотой 2 бүлэгтэй  болон өргөжиж эрхлэгчээр нь Ш.Жигжидсүрэн томилогджээ.Анхны... Дэлгэрэнгүй

Танилцуулга

Эрхэм зорилго

Бид хүүхэд бүрийг аз жаргалыг мэдэрсэн хүсэл сонирхлоо дээдлүүлсэн хөгжлийн хэрэгцээгээ хангаж  чадахуйц орчинд бие дааж суралцах тоглоомоор өөрийгөө хөгжүүлэх боломжийг дэмжсэн бүтээлч,идэвхитэй хамтын... Дэлгэрэнгүй